Gebruiksvoorwaarden

Copyright Universal. Alle rechten voorbehouden.
Het is niet toegestaan om materiaal (inclusief, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, films, muziek- en computerprogramma’s) van welke Universal website dan ook te kopiëren, te distribueren of te veranderen, mits hier expliciet in is toegestemd.

Uitzonderingen
Het is een ieder toegestaan documenten die door Universal op de website zijn gepubliceerd te bekijken, te kopiëren of te printen mits:
- het document wordt gebruikt voor uitsluitend informatieve doeleinden
- het document uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt
- gerefereerd wordt aan Universal wanneer het document gebruikt wordt

Handelsmerken
De Universal handelsnaam en het logotype en alle aanverwante product- of servicenamen, ontwerpen, logotypes of slogans zijn eigendom van Universal en mogen op generlei wijze gebruikt worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Universal.

Disclaimer
Alle materialen, inclusief, maar niet beperkt tot tekst, foto’s, grafische uitingen en cijfers op welke Universal website dan ook kunnen technische fouten of typefouten of andersoortige fouten of onnauwkeurigheden bevatten. Universal is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor welke fout of onnauwkeurigheid dan ook.

Het materiaal en de informatie op alle Universal websites wordt gratis ter beschikking gesteld voor algemene informatieve doeleinden. Universal geeft op geen enkele wijze garantie, noch verwoord of aangeduid, inclusief, maar niet beperkt tot garanties m.b.t. correctheid, titel, inbreuk op of aangeduide garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. (Door deze site te bezoeken, stemt u ermee in dat u Universal niet aansprakelijk houdt voor de gevolgen van welke acties dan ook door u ondernomen naar aanleiding van de informatie die de Universal website bevat).

Verder geeft Universal geen garantie dat de informatie aanwezig op deze site ononderbroken of vrij van fouten is of dat informatie, software of andere materialen bereikbaar via deze site vrij zullen zijn van computervirussen of andere schadelijke onderdelen.

(NB: Universal behoudt zich het recht voor veranderingen aan deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren. Universal doet geen toezeggingen over het updaten van deze materialen).

Cookies
Zodra u een van onze websites bezoekt kan er informatie opgeslagen worden op uw computer in de vorm van een cookie. Cookies zijn kleine tekstbestanden die overgebracht worden naar de harde schijf van de websitebezoeker voor toegevoegde functionaliteit of voor het achterhalen van sitegebruik. We gebruiken cookies niet om persoonlijke informatie te achterhalen.

Cookies zijn onderverdeeld in twee types;
- Een permanente cookie. Een permanente cookie wordt op schijf opgeslagen en blijft daarom bestaan zodra het browserscherm wordt afgesloten.
- Een eenmalige cookie. Een eenmalige cookie wordt tijdelijk op schijf opgeslagen maar wordt verwijderd zodra u het browserscherm afsluit.

Om cookies te vermijden kunt u uw webbrowser configureren om cookies te weigeren. Hierdoor kan echter wel enige functionaliteit van de websites verloren gaan. De procedure voor het weigeren van cookies hangt af van het soort webbrowser dat u gebruikt. Raadpleeg hiervoor de informatie die bij uw webbrowser is geleverd.

Linken naar Universaldairy.nl
Universal staat zakenpartners en organisaties die nauw samenwerken met Universal naar keuze toe te linken naar de Universal website. Bij voorkeur moedigen we geïnteresseerde partijen aan om een link aan te vragen. Bij twijfel, of als een link niet aan de eisen voldoet en niet overeenkomt met onze algemene zakelijke doelstellingen, kernwaarden of manier van bedrijfsleiding, zullen we de geïnteresseerde partij vriendelijk verzoeken de link naar de Universal website te verwijderen.

Uit de link moet duidelijk blijken dat het leidt naar de Universal website.

Linken naar externe websites
Linken naar een externe website vanaf een Universal website of vanaf de corporate site is toegestaan als dit extra waarde toevoegt en overeenkomt met onze algemene zakelijke doelstellingen, kernwaarden en manier van bedrijfsleiding.

Universal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en de functionaliteit van externe websites die niet onderhouden worden door Universal.

Als u niet voldoet aan de vereisten hierboven of als u vragen heeft, stuur dan een email naar: info@universaldairy.nl

At Universal we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how Universal handles cookies. I have read and accepted the information on how Universal handles cookies.